Firmast | Teenused | DBT meetod | Vergumix Bitulan AC | Pildid | Video

DBT meetodi kirjeldus

kaevuluugid

Tänu pikaajalistele taustteadmistele erisegude tootmise vallas on Saksamaal välja töötatud seadmed, materjalid ja töömeetodid asfaltteedes paiknevate kaevuluugi korpuste tõstmiseks, kaevuavade remondiks ja korpuste fikseerimiseks teega samale tasapinnale. 

Antud tehnoloogia on patenteeritud "DBT meetod" nime all, mis käsitleb endas sõidutee renoveerimise tehnoloogiat liikuma hakanud kaevuluugi korpuste ümber, sisaldades kaevuluugi korpuse tõstmist, kaevuava remonti ja korpuse  taasfikseerimist teega samale tasapinnale.

DBT meetodi renoveerimise eelised

1. LIHTSUS - patenteeritud kompaktne ja lihtne renoveerimistehnoloogia, mis ei vaja rasketehnikat. 

2. KIIRUS - DBT töömeetod on kiire ning sõiduteed võib täiskoormusega kasutada juba 30 minutit pärast kaevuluugi korpuse fikseerimist Vergumix Bitulan AC-ga ja üleminekukohtade silumist Vergumix Bitulan AC kõvendiga. Seega vähem häireid liikluses!

3. VASTUPIDAVUS - Töid saab teostada aastaringselt, sest Vergumix Bitulan AC-d võib kasutada temperatuuril alates -10º kuni + 35 º ning töödele antav garantii on kuni 5 aastat.

DBT meetodit kasutades tagatakse asfaldi ning kaevuluugi korpuse vahe täielik täisvalamine ning omavaheline keemiline nakkumine. Täisvalamiseks kasutatav Vergumix Bitulan AC on 2-komponentne sünteetiline erisegu, suure tugevuse ja tihedusega, mis aitab vältida materjali pragunemist, külmakahjustuste teket ja hilisemat kaevuluugi vajumist. Bitulan AC-le ei avalda mõju sool ega muud ained.

Kui teekatet tõstetakse, ei ole hilisem kaevuluugi korpuse tõstmine probleemiks!!!

Sõidutee renoveerimisel ei ole vaja asfaldi laotamisel mõelda teekattes olevale kaevuluugile, sest seda saab tõsta hiljem hüdraulilise tõsteseadmega DBT T60. Siiski on vaja asfalteerimise ajal panna kaevuluugi peale vastav kate ning teostada peale uue asfaldi kõvenemist kaevuluugi korpuste tõstmine DBT meetodil. 

DBT meetodi tööde käik "ujuvat" tüüpi kaevuluugi korpuste puhul

Allavajunud kaevuluugi renoveerimisel asetatakse pärast kaevuluugi kaane eemaldamist kaevu ülemisse osasse reguleeritav plaat takistamaks pinnase kukkumist kaevu. Olemasolev kaevuluugi korpus tõstetakse üles ja puhastatakse asfaldist, betoonist ja suuremast roostest.

Kaevuluugikorpuse tõstmiseks kasutatakse spetsiaalset hüdraulilist masinat DBT T60, mis tagab olemasoleva asfaldi võimalikult vähese kahjustamise korpuse ümber. Tänu sellele ei muudeta juba vajunud ning suure kandevõime saavutanud asfalti ebastabiilseks.

Olemasolev asfalt puhastatakse lahtistest osakestest pneumomeisli ja suruõhuga, et kaevu ava ülaserv oleks täies ulatuses vaba. Seejärel paigaldatakse DBT tihendusrõngas, mis on kokkusurutavast materjalist ja tagab tiheduse kaevuluugi korpuse ja kaevu ülemise osa vahel ning väldib ka korpuse kinnikiilumist kaevu ülaosa külge. Tihendit tuleb kasutada alati kui kasutatakse asfaldi/betooni ja kaevuluugi korpuse vahel vedelat materjali. Seejärel paigaldatakse kaevuluugi korpus kaevu avale tagasi. Korpust hoitakse DBT rihtimisseadmega kinni nii, et sellel on vajadusel ülekõrgust umbes 20 mm.

Kontrollitakse, et tihendusrõngas oleks kaevu ülaosa vastas, seejärel valatakse Vergumix Bitulan AC korpuse ja asfaldi/betooni vahelisse tühja ruumi ja kui see on täidetud, lastakse korpus alla soovitud kõrgusele. Loodimislauaga kontrollitakse, et korpus on teega ühel tasapinnal. Liigne materjal eemaldatakse ning parandatud koha ja asfaldi vaheline üleminek silutakse Vergumix Bitulan AC kõvendiga. Korpusehoidja võetakse ära pärast materjali kõvenemist (umbes 15 min). Renoveeritud kaevuluuki võib koormata juba 30 minuti pärast.Külmakahjustusega kanalisatsiooni kaevuluugi korpus on ca 20 mm vajunud


Tõsteseadeldis DBT T60 asetatakse kaevuluugi kohaleKaevuluugi korpus tõstetakse välja


Ümbritsevat asfalti ei kahjustataKaevuluugi korpus on eemaldatud


Ava kaetakse reguleeritava plaadiga, et puhastamise ajal ei satuks kaevu võõrkehiValitakse sobilik DBT tihend


Eemaldatakse katteplaatKaevuluugi korpuse ümber pannakse DBT tihend


Kaevuluugi korpus asetatakse kaevu avaleKorpus seatakse ca 20 mm tee tasapinnast kõrgemale


Segatakse kokku erisegu - Vergumix Bitulan AC
Vergumix Bitulan AC valatakse korpuse ja asfaldi vahele jäänud tühimikkuKorpus lastakse teega samale tasapinnale ja rihitakse


Täidetakse võimalikud murdekohadSilutakse üleminekukohad


ValmisKaevuluugitööde OÜ. Saha-Loo tee 8, Iru, Jõelähtme vald, Harjumaa 74206,
Kontakt: tel.+372 5694 7900, e-mail: margo.rautiainen@tiptiptap.ee ja tel.+372 501 6958, e-mail:
info@dbt.ee