Firmast | Teenused | DBT meetod | Vergumix Bitulan AC | Pildid | Video

 

VERGUMIX BITULAN AC

- 2-komponendiline

- Kasutatav kuni -10 ˚C

- Vähekahanev

- Isetihenev

- Lahustivaba

- Kasutusaeg 10 min.

- Koormatav pärast 30 min.

- Vastupidav külmumis- ja sulamissoolade toimele

- Vettpidav

- Õlikindel

- Vastupidav merevee toimele

Kontaktpinnad tuleb põhjalikult puhastada ning need peavad olema karedad ja tolmuvabad. Nakkuvust takistavad ained peavad olema eemaldatud. Pinna nakketugevus tõmbel peab olema keskmiselt 1,5 N/mm2.

Vergumix Bitulan AC pulberkomponendile lisatakse ettenähtud kogus kõvendit ja segatakse mehhaanilise- või elektrisegistiga 2 minutit homogeenseks massiks. Toodet segatakse valmis ainult nii palju, kui kasutusaja jooksul vajatakse. Kasutamine toimub kohe pärast segamist.

Kasutamine mitme partiina on lubatud ainult siis, kui üksikud partiid valatakse kasutusaja jooksul värskelt segatud seguna värskelt segatud segule. 

Tööohutus:

Kasutamisel vabaneb metüülalkohol. Kinnistes ruumides kasutamisel tuleb tagada piisav ventilatsioon.

Kasutustemperatuur: -10 ˚C kuni +35 ˚C.

Säilivus:

Kuivalt > 10 ╦ÜC ning päikesekiirguse eest kaitstuna suletud originaalnõudes hoidmisel on säilivusaeg 6 kuud.

Tarnekuju

Pulberkomponent 10 kg plastikkotis

Vaigukomponent 1,25 liitrises plekk-kanistris

100 g värvipigment plastikpudelis

Tehnilised andmed:

Teralisus: 0 - 1 mm

Segamise suhe 1,25 kg kõvendit iga 10 kg pulbrikoti kohta

Kasutusaeg: 10 minutit 20º C

Viskoossus: 1.000 – 2.000 MPas

Soojuspaisumine: 50 x 10 K ¹

Survetugevus: 1 tunni pärast keskm. 30 N/mm2

Tõmbetugevus paindel: 1 tunni pärast keskm. 10 N/mm2

Tõmbetugevus asfaltil > 1,5 N/mm²

1 pakendist saab 5,6 liitrit valmisseguKaevuluugitööde OÜ. Saha-Loo tee 8, Iru, J§elńhtme vald, Harjumaa 74206,
Kontakt: tel.+372 5694 7900, e-mail: margo.rautiainen@tiptiptap.ee ja tel.+372 501 6958, e-mail:
info@dbt.ee